วิธีลงทะเบียน

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ TK Forum 2015 “Library Futures: Challenges and Trends”
ขออภัย ปิดรับการลงทะเบียน เนื่องจากที่นั่งเต็ม

วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ทุกท่านจะได้รับอีเมล เพื่อให้ยืนยันการเข้าร่วมประชุม
โปรด กดยืนยันเพื่อเข้าร่วมการประชุม อีกครั้ง ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนได้ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-264-5963 ถึง 65 ต่อฝ่ายวิชาการ 112 และ 113
หรืออีเมล tassanee@tkpark.or.th